PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Juppi Yarn interneta veikala tirdzniecības noteikumi no 1.07.2022.

Interneta veikala juppiyarn.lv (turpmāk: Interneta veikals) īpašnieks ir SIA Elsie Store (adrese Draudzības iela 6, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3018, reģistrācijas numurs 40203401339).

1. Tirdzniecības līguma darbības laiks, informācija par preci un cenu
1.1 Šie Tirdzniecības noteikumi ir spēkā, iegādājoties preces Interneta veikalā.
1.2 Interneta veikalam ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta adresē www.juppiyarn.lv. Ja pircējs iesniedza pasūtījumu pirms noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, tiek piemēroti tie noteikumi un nosacījumi, kas spēkā Preču pasūtīšanas dienā.
1.3 Interneta veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi.
1.4 Visas Interneta veikalā esošās cenas ir eiro.

1.5 Interneta veikalā par pirkumiem ir iespējams norēķināties, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un pircējam uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
1.6 Interneta veikalam ir tiesības koriģēt cenas. Ja pircējs savu pasūtījumu iesniedza pirms cenu grozījumu spēkā stāšanās, attiecībā uz viņu spēkā ir cena, kas bija norādīta uz rēķina pasūtījuma noformēšanas brīdī. Pircējam nav tiesību pieprasīt cenas starpības kompensēšanu.

1.7 Preces piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida.
1.8 Informācija par preci ir norādīta Interneta veikalā tieši pie preces.

2. Pasūtījuma noformēšana
2.1 Lai pasūtītu preci, izvēlētie produkti ir jāpievieno grozam, nospiežot pogu "Ielikt grozā". Lai noformētu pasūtījumu, ir jāaizpilda pieprasītie datu lauki, kā arī jāizvēlas piemērots produktu piegādes veids. Pakomātu izmantošanas gadījumā, lūdzu, norādiet pakomātu, uz kuru vēlaties saņemt sūtījumu. Pēc tam uz ekrāna tiek norādīts maksas apmērs (preces pārdošanas cena un piegādes maksa), kas ir jāsamaksā pilnā apmērā, pārskaitot to uz norādīto norēķinu kontu.
2.2 Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa tiek saņemta Interneta veikala norēķinu kontā. Apstiprinot pasūtījumu, pircējam nosūta rēķinu uz pirkuma noformēšanas laikā ievadīto e-pasta adresi. Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
2.3 Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo prece nav uz vietas vai cita iemesla dēļ, pircēju par to informē, tikko iespējams, un samaksāto naudu (t.sk. preces piegādes izdevumus) atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

3. Piegāde un nodošana
3.1 Pasūtītās preces tiek nosūtītas uz Latvijā esošajiem pakomātiem vai tiek izmantotas Latvijas Pasts sūtīšanas iespējas.
3.2 Piegādājot preci pircēja izvēlētajā pakomātā vai izmantojot Latvijas Pasts starpniecību, preces cenai tiek pievienota piegādes maksa atbilstoši izvēlētās piegādes cenrādim, maksa ir norādīta Interneta veikalā sadaļā Piegāde.
3.3 Saņemot preci, pircējam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību, izmantojot produktu tikai tādā veidā, kāds nepieciešams, lai pārliecinātos par produkta būtību un īpašībām. Lai pārliecinātos par produkta būtību un īpašībām, pircējam produkts ir jālieto un jāizpēta tikai tā, kā to parasti atļautu darīt veikalā. Etiķešu saglabāšana un nebojāts produkta iepakojums ir pieprasīts, ja pircējs vēlas izmantot atkāpšanās tiesības.
3.4 Ja pircējs, saņemot preci, atklāj, ka viņam ir nosūtīta nepareiza vai prece ar defektu, vai arī prece nenonāk pie pircēja labā stāvoklī un aizvērtā iepakojumā, pircējam nekavējoties jāsazinās ar Interneta veikalu, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected], vai arī jāzvana uz tālruņa numuru: +371 29251464.
3.5 Interneta veikals atbild par pircēja iegādāto preci tās transportēšanas laikā. No preces saņemšanas brīža preces sabojāšanās vai pazušanas risks pāriet pircējam.

4.Tiesības atkāpties no līguma

4.1 Pircējam ir tiesības daļēji vai pilnībā atkāpties no Interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
4.2 Preču nodošanas atpakaļ un maiņas priekšnoteikums ir pilnībā nelietots produkts (sk. 3.3. punktu), kuram ir visas oriģinālās etiķetes  un iepakojums. Interneta veikalam ir tiesības izlemt, vai atpakaļ nodotais produkts atbilst šajā punktā minētajām prasībām.

4.3 Ja Interneta veikalam atpakaļ nodoto preci nav iespējams mainīt pircēja izvēlētās krāsas vai artikula neesamības dēļ, Interneta veikals sazinās ar pircēju.
4.4 Atkāpšanās tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.
4.5 Lai nodotu preci atpakaļ, ir jāiesniedz pieteikums par atkāpšanos no līguma rakstveidā. Atkāpšanās pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi [email protected], vēlākais, 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Atkāpšanās pieteikumu var iesniegt arī nosūtīt uz Interneta veikala pasta adresi: SIA Elsie Store, Draudzības iela 6, Dalbe, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3018.
4.6Izdevumus par preces atgriešanu sedz pircējs, izņemot tad, ja atgriešanas iemesls ir apstāklis, ka atgriežamā prece neatbilst Līgumam (piem., tika nosūtīta nepareiza vai prece ar defektu).
4.7 Pircējam, izmantojot atkāpšanās tiesības, ir pienākums preci atgriezt pārdevējam, vēlākais, 14 dienu laikā pēc atkāpšanās pieteikuma iesniegšanas vai jāiesniedz izziņa, ka viņš iepriekš minētajā periodā ir nodevis preci preces pārvadātājam. Atgriežamā prece kopā ar atkāpšanās pieteikumu ir jānosūta uz Ozolnieku TOP Omnivas pakomātu, saņēmējs: SIA Elsie Store, tālr. nr. +371 29251464.
4.8 Interneta veikals, saņemot atpakaļ nododamo preci, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atkāpšanās pieteikuma saņemšanas, atgriež pircējam visus no pircēja līguma noslēgšanas laikā saņemtos maksājumus.
4.9 Interneta veikals var atteikties no atmaksas veikšanas līdz brīdim, kad ir saņēmis preci, kura ir līguma priekšmets, vai brīdim, kad pircējs ir iesniedzis pierādījumu, ka ir preci nosūtījis atpakaļ, tātad nodevis pārvadātājam (pakomāta kvīts par nosūtīšanu).
4.10 Ja pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Interneta veikala piedāvātā vislētākā parastā preču piegādes veida, Interneta veikalam nav jāatgriež pircējam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.
4.11 Ja atgriež preces ar bojātu un/vai neesošu produkta iepakojumu un/vai etiķetēm, Interneta veikalam ir tiesības pieprasīt no patērētāja produkta vērtības samazināšanās kompensāciju un šīs summas apmērā veikt ieturējumus no pircējam atgriežamajiem maksājumiem.
4.12 Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un atprasīt no pircēja preci, ja preces cena interneta veikalā ir kļūdas dēļ norādīta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena.
4.13 Ja pircējs 14 kalendāro dienu laikā neizņem pasūtīto preci no pakomāta vai Latvijas Pasts nodaļas, kā arī pakomāta vai Latvijas Pasts pakalpojuma sniedzējs atgriež sūtījumu Interneta veikalam atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, uzskata, ka pircējs ir atkāpies no līguma, un pārdevējs atgriež klientam pirkuma summu kopā ar piegādes izdevumiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.

5. Personas datu apstrāde
5.1. Privātuma noteikumi, kas stājas spēkā 1.06.2022.
5.1.1. Personas datu pārzinis ir SIA Elsie Store (adrese Draudzības iela 6, Dalbe, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3018, Latvija, reģistrācijas numurs 40203401339, e-pasts: [email protected]).
5.1.2. Apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīvu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.
5.1.3. Datu pārzinis Interneta veikalā vāc pircēju ievadītos personas datus apjomā, kāds ir nepieciešams līguma izpildei. Datu pārzinis nosūta personas datus pārvadājuma pakalpojumu sniedzošajam uzņēmumam, lai piegādātu preci.
5.1.4. Datu pārzinis vāc šādus personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preces piegādes adrese un pirkumu vēsture. Visi personas dati, kurus datu pārzinis ir uzzinājis, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.
5.1.5. Peronas dati tiek vākti, kā arī tie tiek apstrādāti šādiem mērķiem: līguma izpildei, preces nosūtīšanai klientam, pirkuma analīžu veikšanai
5.1.6. Interneta veikals atrodas uz SIA Mozello platformas, kas nodrošina Juppi Yarn tiešsaistes e-komercijas platformu.
5.1.7. Datu pārzinis nepublisko uzzinātos datus trešajām personām, izņemot juridiskām personām - pilnvarotiem apstrādātājiem ar nosacījumu, ka ar šo apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru pilnvarotajam apstrādātājam ir pienākums saglabāt apstrādājamo personas datu konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību atbilstoši likumā minētajām prasībām. Šādi pilnvarotie apstrādātāji ir līgumiskie sadarbības partneri, piemēram, maksājumu risinājumu, transporta pakalpojumu sniedzēji.
5.1.8. Personas dati tiek uzglabāti piecus gadus no pēdējā darījuma, kā arī, dzēšot personas datus, tiek anonimizēta pirkumu vēsture. Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek uzglabāti septiņus gadus.
5.1.9. Ja Klients uzskata, ka, apstrādājot personas datus, ir pārkāptas viņa tiesības, Klientam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.
5.2. Interneta veikals izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā klienta izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes izmanto, lai savāktu informāciju par to, kā klients izmanto Interneta veikalu, ar mērķi sniegt klientam labāku lietotāja pieredzi.

Ja rodas neskaidrības, mēs labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem!